Eczane Hizmetleri Programı Etkinlikleri

Etkinlik bulunamadı
Tarihçemiz
Ne İş Yaparlar?
Mezunlar Nerede Çalışırlar?

2021/2022 Eğitim Öğretim Yılında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kuruldu ve bünyesinde açılan Eczane Hizmetleri Programı eğitim faaliyetine başlamıştır. Her geçen yıl programa ilgi katlanarak artmış son 2022/2023 eğitim öğretim yılında ilk yerleştirmelerde %100 doluluğa ulaşmıştır.

  • Eczane Teknikerleri, eczacının denetimi, gözetimi ve sorumluluğunda; Eczanede sunulan reçeteli ve reçetesiz ilaç, tıbbı ürünler, kozmetik müstahzar, tıbbı malzeme ve sağlıkla ilgili diğer ürünlerin temininde, saklanmasında ve sunulmasında eczacıya yardım eder.
  • Ürünlerin en son kullanma tarihlerini ve stok kontrollerini yapar, eksikleri tespit eder ve uygun bir şekilde depolanmaları konusunda eczacıya yardımcı olur. • Protezlerin tamirini yapar,
  • Eczanede bulunan cihazların ve eczane laboratuvarının bakımını yapar ve işlerliğini sağlar,
  • Elektronik ve diğer defter kayıtlarının tutulmasında eczacıya yardımcı olur,
  • Eczacının idari, yasal ve mali süreçleriyle ilgili eczacı tarafından verilen görevleri yerine getirir,
  • Eczanenin işleyiş ve organizasyonunda eczacı tarafından bunların dışında verilen görevleri yerine getirir.

Eczane Hizmetleri mezunları, kamu ve özel sektöre bağlı kurum ve eczanelerde çalışabilmektedirler. Kamudaki alımlar düşük olsa da mezunlar, özel sektör dahilinde iş bulabilmektedir. Eczane teknikerliği unvanına sahip mezunlar; eczanelerde, ilaç satış ve üretim firmalarında ve laboratuvarlarda çalışabilmektedir. Eczanelerde görevli teknikerler, eczacılara yardımcı sağlık personelidir. Özel ve kamu sektöre bağlı eczanelerde, yardımcı tekniker olarak mezunlar; doktorların verdiği reçeteleri okuyarak uygun ilacı müşteriye verir, eczacının gözetiminde uygun ilaçları hazırlar. Bölüm mezunlarının mesleki sorumlulukları arasında; uygun ilaçları ve ürünleri hazırlamak, sunmak, ilgili eczanelerin kurumsal yüzü olarak müşteri ile sağlıklı bir iletişim kurmak, yeni teknolojileri ve güncel bilgileri meslek içinde kullanmak yer alır.